Find en institutions hjemmeside


 

Gi' feedback


Her kan du skrive din kommentar til indholdet af denne side og gøre os opmærksomme på fejl eller mangler. Tak fordi du hjælper os med at forbedre aabenraa.dk !


 
 
 
 
 

Grønt råd

Grønt Råd i Aabenraa Kommune

Det Grønne Råd for Aabenraa Kommune er rådgivende for Aabenraa Kommune i spørgsmål og emner, der knytter sig til kommunens opgaver med naturbeskyttelse, naturforvaltning, formidling og friluftsliv.

Det Grønne Råd skal være med til at sikre en bred, konstruktiv og kvalificeret dialog med organisationer, foreninger og brugere, omkring beskyttelse, benyttelse og udvikling af naturen og det grønne i Aabenraa kommune.

Følgende foreninger og organisationer er medlemmer af Rådet:

 • Fælles Landboforeningen for Nordslesvig
 • Sønderjysk Familielandbrug
 • Dansk Skovforening/Skovdyrkerforeningen Syd
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Bov og Aabenraa turistforening
 • Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • LHN (Landwirtschaflicher Hauptverein für Nordsleswig)
 • Gråsten Statsskovdistrikt (som observatør)
 • Formandskab ved Aabenraa Kommune, Miljø og Naturafdelingen (Miljø- og Naturchefen)

Her kan du læse mere om rådets forretningsorden og referater og dagsordener fra rådet møder.

Senest redigeret af webredaktør den 05-03-2010

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 post@aabenraa.dk Sikker post Cookies CVR-nr. 29189854
skybrud.dk
.