Forebyggende hjemmebesøg

Kommunen skal tilbyde alle borgere over 75 år mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

  Et forebyggende hjemmebesøg er et besøg i dit hjem. Besøget er aftalt med dig på forhånd. Besøget er frivilligt og uden omkostninger for dig.

  Hvad er formålet med besøget?
  Formålet med besøget er, at hjælpe dig til at bevare et godt helbred samt styrke dig til at klare hverdagen og leve det liv du ønsker, hele livet. Samt at give råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på trivsel og tryghed.

  Du behøver ikke at have vanskeligheder i hverdagen for at tage imod tilbuddet. Det handler netop om at forebygge i tide, at vanskeligheder opstår.

  Hvordan får du et besøg?
  De forebyggende medarbejdere sender et brev til dig, med tilbud om et forebyggende besøg, i det år du fylder 75 år. Dette besøg bruges bla. til at afklare behovet for fremtidige besøg. Medmindre andet er aftalt, vil du først modtage tilbuddet igen, når du fylder 80 år. Herefter tilbydes årligt.

  Men alle borgere fra 65 år, der på et tidpunkt måtte opleve et særligt behov for vejledning og støtte, kan til enhver tid kontakte os, for at aftale et besøg. Så vil vi forsøge at støtte eller evt. guide dig videre til rette sted.

  Hvordan foregår hjemmebesøget?
  Besøget foregår som en samtale, der handler om dig og din hverdag. Du bestemmer selv, hvad du vil tale om, for eksempel tanker om fremtiden, trivsel, interesser, overvejelser om boligskift eller boligindretning, kost og motion.

  Samtalen er en god mulighed for at opfange problemer, inden de bliver alvorlige.
  Under samtalen er der mulighed for at få oplysninger, råd og vejledning. Du er velkommen til at have en pårørende eller anden nærtstående person til stede under samtalen.

  Hvem kommer på besøg?
  Det er en forebyggende medarbejder med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse, der udfører besøget. Medarbejderen har et særligt kendskab til ældreområdet og til de forskellige tilbud, der findes i Aabenraa Kommune.

  Medarbejderen har tavshedspligt og meddelelsespligt om de personlige oplysninger, der måtte komme frem under samtalen.

  Kontakt
  De forebyggende medarbejdere kan træffes mandag, onsdag og torsdag fra kl. 11.30 - 12.30 eller på følgende telefonnumre:

  Vita Lindved Jensen, tlf. 7376 7225
  Laila Wang Dungart, tlf. 73767745
  Anne Lene Fisker, tlf. 7376 7487

  Læs mere om tilbuddet i pjecen Forebyggende hjemmebesøg.

   

  Teamleder Elisabeth Holm Laasholdt,
  tlf. 7376 8884
  Forebyggende medarbejder Vita Lindved Jensen, tlf. 7376 7225
  Forebyggende medarbejder Laila Wang Dungart, tlf. 73767745
  Forebyggende medarbejder Anne Lene Fisker,
  tlf. 7376 7487

  Telefontid mandag, onsdag og torsdag kl. 11.30-12.30.