Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Søg tilskud til aktiviteter

Foreninger, organisationer og netværksgrupper kan søge tilskud til forbyggende aktiviteter i forhold til ældre. Der ydes primært tilskud til aktiviteter, lokaler og andre fysiske rammer samt transport til aktiviteter for ældre.

Hvem kan søge tilskud
Målgruppen er personer over 60 år og alle pensionister i Aabenraa Kommune, herunder også foreninger/ organisationer der hører hjemme i kommunen, som tilbyder aktiviteter, der retter sig mod ældre medborgere.

Hvad kan der søges tilskud til
Der kan søges tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre, der kan være med til at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller livskvalitet, eksempelvis gennem at øge den ældres egenomsorg og mulighed for en aktiv tilværelse.  

Betingelser for at opnå tilskud
Netværksgrupper, klubber, organisationer eller foreninger skal arrangere tilbud for målgruppen for at kunne opnå tilskud. Der gives kun tilskud til frivilligt og ulønnet arbejde. 

Foreninger/organisationer skal være i besiddelse af et gyldigt CVR nummer (virksomhedsnummer) med en tilknyttet bank-/kontooplysning for udbetaling til en NEM konto. 
CVR nummer m.v. etableres på: www.virk.dk

Gældende vedtægter eller alternativt foreningens/organisationens formålserklæring vedhæftes ansøgningsskemaet hver gang.

Tilskuddet udbetales for ét år ad gangen.

Der kan gives tilskud til aktiviteter, leje af lokaler og lign. samt kørsel til aktiviteterne - herunder indkøbsordninger.

Der kan søges om tilskud til leje af lokaler i forbindelse med gentagne såvel som enkeltstående aktiviteter. Støtten kan være i form af økonomisk tilskud til leje af eksterne lokaler eller lån af kommunale lokaler. 

Ved ansøgninger om støtte til aktiviteter vil der blive lagt vægt på opstart af nye aktiviteter og allerede eksisterende, velfungerende aktiviteter - fx kan der gives tilskud til materialer i forbindelse med opstart af aktiviteter men ikke til et løbende forbrug.

Der gives ikke tilskud til forplejning, der forventes dækket gennem egenbetaling.

Der gives ikke tilskud fra både § 79 og § 18 puljer til de samme aktiviteter.

Ved tildeling af tilskud, vil der blive lagt vægt på, at tilbuddet understøtter følgende:

Aktivt liv i det omgivende miljø
Der prioriteres aktiviteter, hvor deltagerne kommer ud af eget hjem og mødes i lokalmiljøet, og dermed fremmer fællesskabet og forebygger ensomhed og social isolation samt giver den enkelte borger et meningsfuldt livsindhold.

Sundhedsfremmende og forebyggende
Der prioriteres aktiviteter, der kan virke positivt for deltagernes sundhed både i forbindelse med selve aktiviteten og på sigt i form af at ændre levevis, øget viden om forbedring og styrkelse af sundhed m.v. Det kan både gøre sig gældende ved sociale og fysiske aktiviteter.

Inkluderende frem for ekskluderende
Der prioriteres aktiviteter, der virker samlende, opsøgende og lærerige for deltagerne. Ligeledes aktiviteter der er tilgængelige for nye grupper eller personer, og som tilgodeser forskellige ønsker og behov.

Åbenhed
Foreninger/organisationer forventes at være åbne om arrangementerne - bl.a. gennem offentliggørelse.

Ansøgning
Ansøgninger behandles én gang årligt af Social- og Sundhedsudvalget. Forinden har Seniorrådet gennemgået indkomne ansøgninger og givet anbefalinger til prioritering.

Ansøgningsfristen er hver år den 1. november.

Kommunens ansøgningsskema skal benyttes. Skemaet ligger som et link i højre spalte på denne side. Kvittering for modtagelse af ansøgningen sendes til den mailadresse, der er angivet i skemaet. Ved problemer med den digitale ansøgning eller manglende kvittering kontaktes Rita Kruse Røjkjær på tlf. 7376 7100 / rkroe@aabenraa.dk 

Afgørelser på ansøgning om midler meddeles skriftligt umiddelbart efter Social- og Sundhedsudvalget har taget stilling til ansøgningerne.

Bevilgede midler anvises i februar for det ansøgte år.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid