Frit valg af ældrebolig

Du kan frit vælge ældrebolig uanset om boligen ligger i Aabenraa Kommune eller i en anden kommune.

Hvis du ønsker at flytte ind i en ældrebolig i en anden kommune, skal du leve op til betingelserne i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen. Tilflytningskommunens vurdering af, om betingelserne er opfyldt, skal ske efter de samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere.

Ret til fælles bolig

Du kan også forsat bo sammen med din ægtefælle, samlever eller registreret partner. Hvis du ønsker dette, skal den ældrebolig, der tilbydes, være egnet til 2 personer. Hvis den person, der er blevet visiteret til ældreboligen, dør, har den efterlevende ægtefælle m.v. ret til at blive boende i ældreboligen, så længe pågældende måtte ønske det.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Visitation & Understøttelse.

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa