Hvem kan få en ældrebolig

Du kan få anvist en ældrebolig, hvis du har et særligt behov for en ældrebolig. Du kan også få anvist en ældrebolig, hvis du ikke har et særligt behov for en ældrebolig, men kommunen ikke kan få udlejet boligen til en person, der opfylder visitationskriterierne.

Hvem er berettiget til en ældrebolig?

For at blive optaget på venteliste til en almen ældrebolig, skal du i Aabenraa Kommune opfylde følgende kriterier:

Du skal:

  • være gangbesværet eller kørestolsbruger
  • have et varigt behov for daglig hjælp eller støtte til personlige opgaver
  • have et varigt behov for daglig hjælp eller støtte til praktiske opgaver

Hvis du ikke opfylder disse kriterier, er du som udgangspunkt ikke berettiget.

Hvis du har en diagnosticeret, alvorlig, progredierende lidelse, eller hvis din nuværende bolig gør det svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp til dig, kan du også være berettiget til en ældrebolig.

Det er visitatorerne i Visitation & Understøttelse, der ud fra en individuel vurdering tager stilling til, om du lever op til kriterierne.

Hvis du ikke opfylder visitationskriterierne

Selv om du ikke opfylder visitationskriterierne, kan du godt blive optaget på venteliste til en ældrebolig. Hvis kommunen ikke kan udleje en ledig ældrebolig til en person, der opfylder visitationskriterierne, kan boligen udlejes til andre.

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa