Botilbud

Kommunen skal behandle spørgsmål om ansøgning til en særlig bolig eller særlig indretning af boligen. Det er kommunen, der afgør, om man har ret til hjælp.

Kommunen har ansvaret for, at der er boliger nok til de mennesker med handicap, som har krav på en særlig bolig. Serviceloven og almenboligloven giver mulighed for, at kommunerne kan levere et varieret og fleksibelt udbud af boliger, der passer til de forskellige behov, som mennesker med handicap har.

Kommunen skal tilbyde længerevarende boformer til mennesker med betydelige og varige handicap, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Oversigt over botilbud

Læs mere om botilbud for borgere indenfor autismespektret:
Autismecenter Syd

Læs mere om botilbud for borgere med en hjerneskade:
Hjernecenter Syd

Læs mere om botilbud for borgere med sociale og psykiske problemer:
Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel

Læs mere om botilbud for udviklingshæmmede:
Bo & Aktivitet 

Kort over botilbud

Nedenfor kan du se et kort over de botilbud vi har i Aabenraa Kommune.
Du kan ved at trykke på de røde prikker se navn og adresse på botilbuddene.Sådan søger du

Hvis du ønsker, at søge om et botilbud, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i højre side.

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til Visitation & Understøttelse:

Aabenraa Kommune
Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)
Torsdag kl. 14.30-16

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team Borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa