Hvem kan få en plejebolig?

Du kan få henvist en plejebolig, hvis du har brug for særlig pleje og det ikke er muligt at yde den nødvendige hjælp i dit eget hjem.

Du kan blive optaget på venteliste til en plejebolig, hvis du har et omfattende og varigt behov for:

  • personlig pleje eller omsorg og tilsyn døgnet rundt 
  • praktisk hjælp flere gange dagligt
  • daglig motivation, støtte eller guidning/vejledning

Du har svære eller totale begrænsninger i forhold til dagligdags aktiviteter såsom at spise, drikke, bade, vaske dig, pleje kroppen, klæde dig på og af, samt komme på toilettet.

Det er svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp i din nuværende bolig.

Du har svært ved eller er ude af stand til at varetage dine behov, du er ikke i stand til at tilkalde hjælp eller har behov for beskyttelse mod dig selv.

Det er visitatorerne i Visitation & Understøttelse, der vurderer om du kan få en plejebolig.

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa