Hvem kan få en plejebolig?

Hvem kan få en plejebolig?

Du kan blive optaget på venteliste til en plejebolig, hvis:

 • du har et omfattende og varigt behov for
  • personlig pleje eller omsorg og tilsyn døgnet rundt
  • praktisk hjælp flere gange dagligt
  • daglig motivation, støtte eller guidning/vejledning.
 • du har svære eller totale begrænsninger i forhold til dagligdags aktiviteter som at spise, drikke, bade, vaske dig, pleje kroppen, klæde dig på og af, samt komme på toilettet.
 • det er svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp i din nuværende bolig. Du har svært ved eller er ude af stand til at varetage dine behov, du er ikke i stand til at tilkalde hjælp eller har behov for beskyttelse mod dig selv.

Specialenhed med plejeboliger for demente på Riseparken:

Du kan blive godkendt til venteliste til en plejebolig i denne enhed, hvis du har en demenslidelse, der betyder, at du har særlige behov for, at der er personer, der kan støtte og guide dig i forhold til, at :

 • du ikke længere er bevidst om konsekvenserne af dine handlinger, og derfor kan være til fare for dig selv
 • du reagerer uhensigtsmæssigt på for mange aktiviteter og indtryk omkring dig
 • du som følge af din demenssygdom har en uhensigtsmæssig social adfærd, der kan udløse konflikter og fare for andre.

Det er visitatorerne i Visitation & Understøttelse, der vurderer om du kan blive optaget på venteliste til en plejebolig.

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa