Plejebolig­garanti

Her kan du læse om plejeboliggarantien, og hvad den betyder for dine muligheder og krav.

Plejeboliggarantien betyder, at hvis du er visiteret til en plejebolig og ønsker at stå på den generelle venteliste, så har du krav på en plejebolig senest 2 måneder efter, at du er visiteret. Hvis du siger nej tak til en tilbudt plejebolig, bliver du ikke slettet på den generelle venteliste, men fristen på 2 måneder løber så fra det tidspunkt, hvor du sagde nej tak, ikke fra det tidspunkt, hvor du blev optaget på ventelisten.

Den generelle venteliste

Den generelle venteliste omfatter alle plejeboliger i Aabenraa Kommune - du skal altså være villig til at flytte i den plejebolig/plejehjemsplads, du bliver tilbudt, uanset hvilket plejehjem, boligen er en del af og uanset dets geografiske placering.

Den specifikke venteliste

Du kan også vælge at stå på den specifikke venteliste, hvor du kan ønske at flytte i en plejebolig på op til 3 forskellige plejehjem i kommunen. Plejeboliggarantien gælder ikke, hvis du står på den specifikke venteliste.

Kort fortalt:

  • ønsker du en plejebolig hurtigt og det har mindre betydning for dig, hvilken plejebolig det er, så søg på den generelle venteliste
  • ønsker du en bestemt plejebolig eller op til 3 bestemte plejeboliger, så søg på den specifikke venteliste.