Bruger- og pårørenderåd

Rådets formål:

 • Bruger- og pårørenderåd har til opgave at fungere som et forum for dialog mellem beboere, familie, venner og medarbejder/ledelse, om udfoldelsen af det gode hverdagsliv og daglige aktiviteter på plejehjemmet.
 • Rådets formål er i samarbejde med ledelse og personale at skabe trivsel og muligheder for dem, der har deres hjem på og omkring plejehjemmet.

Rådets opgaver:

 • Bruger- og pårørenderådet udøver sit virke i møder (ca. 4 om året)
 • Bruger- og pårørenderådet er beboernes og familiernes talsmænd i forhold til ledelse og andre
 • Bruger- og pårørenderådet kan udtale sig om emner i forhold til rådets formål og opgaver
 • Rådet kan ikke behandle klager, person- eller personalesager
 • I samarbejde med ledelsen give gensidig information om anliggender af interesse for plejehjemmet
 • Rådet skal bidrage til at skabe det gode hverdagsliv i og omkring boligen, herunder aktiviteter og samvær, madplaner m.m.
 • Rådet skal understøtte forventningsafstemning og udvikling inden for de rammer, som plejehjemmet drives efter
 • Rådet skal orienteres om tilsynsrapporter fra såvel de kommunale som det faglige tilsyn fra embedslægeinstitutionen, samt de handleplaner som på den baggrund iværksættes
 • Rådet arbejder ud fra en normalforretningsorden
 • Deltage i tværgående møder, f.eks. om aktiviteter på tværs af plejehjem, temamøder med politikere/forvaltning m.m.

 

I er altid velkomne til at kontakte os. 
Også gerne med ideer til, hvordan vi kan blive bedre.