Medlemmer af bruger-/ pårørenderåd

Her kan du se alle medlemmerne af bruger-/ pårørende råd på Aabenraa Kommunes plejehjem.

Plejehjem Birkelund :
Seniorrådsmedlem Lise Christensen tlf.: 7060 8326/ mobil: 3063 7970

Plejehjem Bovrup: Annette Frederiksen mobil: 2252 0633
Seniorrådsmedlem 

Diakonhjem Enggården (driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem):
Seniorrådsmedlem Dieter Johannsen tlf.: 7476 2660/ mobil.: 5121 0109

Plejehjem Kirketoften:
Seniorrådsmedlem Ingrid Nielsen mobil: 2583 3285

Plejehjem Riseparken:
Seniorrådsmedlem Sønnick Andresen mobil: 3132 1547
Seniorrådsmedlem Hans Kristian Wollesen mobil: 6127 2550

Plejehjem Rønshave:
Seniorrådsmedlem Torben Enevoldsen mobil: 2993 0664

Plejehjem Grønnegården:
Vakant

Plejehjem Lergården:
Seniorrådsmedlem H.C. Bock mobil: 2334 1026
Seniorrådsmedlem Ina Maretti Leiberg mobil: 2381 5737