Mistanke om demens

Det er ofte pårørende, som først ser forandringer og får mistanke om, at noget er galt. Det er derfor en god idé at snakke om forandringerne og få undersøgt, hvad de skyldes.

Du skal kontakte din egen læge for at blive undersøgt for årsagen til forandringerne.

Typiske tegn på, at det kan drejer sig om demens, er:

 • at hukommelsen og koncentrationsevnen svigter 
 • at evnen til at orientere sig svigter 
 • at evnen til at formulere sig påvirkes 
 • at personlighed, humør og adfærd forandres

Få mere viden om, hvad du skal være opmærksom på: 

Hukommelseproblemer kan også skyldes:

 • Stofskiftesygdom
 • Vitaminmangel
 • Lav blodprocent
 • Overforbrug af alkohol
 • For lidt søvn
 • Stress
 • Depression
 • Nedsat hørelse, hvor man har svært ved at følge med
 • Forvirringstilstand fx pga. væskemangel eller infektionssygdom
 • Bivirkninger ved medicin

Alle disse er tilstande som kan behandles. 

Undersøgelse ved mistanke om demens 

Ved mistanke om demens vil din egen læge tilbyde en grundig helbredsundersøgelse, der kan omfatte blodprøver, hjertekardiogram og urinprøve.
Lægen kan også henvise til en røntgenundersøgelse af hjerne (CT scanning).
Desuden vil din læge udføre en test med spørgsmål, der fortæller om graden af hukommelseproblemer.
 

Hvis diagnosen er demens

Hvis diagnosen er begyndende demens, kan lægen henvise til en speciallæge i demensklinikken på sygehuset. En speciallæge kan stille den endelig diagnose og tilbyde den rette behandling.
 

Brug kommunes demenskoordinatorer

Du kan få støtte og vejledning fra Aabenraa Kommunes demenskoordinatorer allerede fra starten. Demenskoordinatorerne kan komme på hjemmebesøg og yde støtte til familien.

Klik her for at læse mere om kommunens demenskoordinatorer.

Åben rådgivning

Kontakt vores demenskoordinatorer

Demenskoordinatorerne kan kontaktes for råd og vejledning og støtte relateret til borgere med demens.

Telefontid: 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00 - 11.00.

Telefon: 21 67 64 79