Nyt Demenssymbol

Demens er svært at se. Derfor har Danmark fået et nyt symbol til mennesker med demens. Demenssymbolet viser, at man har demens og giver omverdenen bedre mulighed for at hjælpe og udvise tålmodighed.

Symbolet er en håndsrækning. For det er lige netop det, man på den ene eller anden måde kan have brug for, når man har demens og færdes i det offentlige rum.

Du kan læse mere om symbolet på demensvenligtdanmark.dk

Hvis du ønsker at få udleveret et demenskit, kan det gøres ved at kontakte en af kommunens demenskoordinatorer:

Kruså, Kollund, Padborg og Kliplev:
Ida Tang - tlf.: 7376 8016
Mail.: ita@aabenraa.dk

Bylderup-Bov, Felsted, Tinglev, Stubbæk og Hjordkær: 
Tine Fahlberg - tlf.: 7376 7849
Mail.: tfa@aabenraa.dk 

Rødekro, Genner og Løjt: 
Yindiya Rasmussen -  tlf.: 7376 7436
Mail.: vvra@aabenraa.dk

Aabenraa:
Rina Zimmermann - tlf.: 7376 7843
Mail.: rzm@aabenraa.dk 

Yngre med demens:

Pia Kim Christensen, aktivitetskoordinator
Tlf.: 2499 4708 - pkol@aabenraa.dk

 

FAKTABOKS:

HVOR MANGE BORGERE HAR DEMENS I AABENRAA KOMMUNE?
Der findes ingen tal, som præcist viser, hvor mange mennesker der har en demenssygdom. Det skønnes, at der er ca. 1.100 mennesker med demens i Aabenraa Kommune.

HVEM HAR LAVET KITTET?
Kittet er lavet af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark. Det er udviklet i samarbejde med pårørende, fagfolk, frivillige og ikke mindst mennesker med demens.

KAN ALLE GÅ MED SYMBOLET?
Symbolet er til mennesker med demens. Det er ikke et støttesymbol. Hvis man gerne vil vise, at man bakker op om mennesker med demens kan man blive Demensven og få Demensven-hjertet på demensven.dk