Aktivt liv med demens

I 2018 fik Aabenraa Kommunen 1,915 mio. kr. fra puljen ”Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens”. Projektet skulle udvikle fleksible aflastningstilbud, der også sikrer inkludering i samfundet. Projektet understøtter indsats nummer seks (Flere meningsfulde dag- og aflastningstilbud) i Demensstrategien.

Projektet ”Aktivt liv med demens” var opdelt i to delprojekter:

”Aktiv Højskole”

Formålet med dette tilbud har været at udvikle et aktivt og målrettet højskoletilbud til borgere med demens og deres pårørende, der kan inspirere og skabe energi hos deltagerne og medvirke til, at de oplever en øget livskvalitet og i højere grad bliver trygge ved at deltage i andre sociale aktiviteter i hverdagen efter opholdet.

”Aktiv liv med demens” (aflastning udenfor hjemmet)

Yngre borgere med demens og borgere med demens i tidlig stadie fik støtte til at deltage i foreningsaktiviteter og sociale aktiviteter. Med dette tilbud fik de støtte til aktiviteter, som tidligere har været en naturlig del af deres liv, men som de nu ikke mere magter pga. deres demens.

 

Resultaterne fra projektet:

Projektet har øget livskvalitet hos borgere med demens og deres pårørende med udgangspunkt i fælles aktiviteter og inddragelse i civilsamfundet via lokale partnerskaber.

  • Deltagerne fra højskoleopholdet har udvidet deres netværk
  • Flere af deltagerne er begyndt på nye og/eller gamle aktiviteter
  • Nogle af deltagerne har fået det bedre psykisk og fysisk
  • Flere af deltagerne tør prøve mere og være mere aktive
  • 400 har fået undervisning i demens
  • 7 aktiviteter er afprøvet
  • Viden og erfaring som kan anvendes til at udvikle fremtidige tilbud til demente og pårørende

 

Erfaringerne fra projektet viser at:

  • Relationsdannelse som del af aktiviteter giver glæde, lyst til at være aktiv og øget livskvalitet.
  • Kørselsordning, der er tilpasset målgruppen, øger mulighederne for, at borgerne kan deltage i aktiviteter og virker aflastende for pårørende.
  • 360° demensvenligt fokus nedbryder tabu, giver flere egnede aktiviteter og gør det muligt at have et aktivt liv med demens.

 

Social- & Sundhedsudvalget er orienteret om projektevalueringen og har på baggrund af evalueringen besluttet at forvaltningen skal udarbejde et beslutningsoplæg om, hvordan ”Aktivt liv med demens” kan videreføres.

 

Ønskes evalueringen tilsendt kontakt:

Tanja Franck, demenskonsulent
Tlf.: 2015 9105 - tfra@aabenraa.dk

Kontaktperson

Tanja Franck, demenskonsulent
Tlf.: 2015 9105 - tfra@aabenraa.dk