Forløb med Sundheds­styrelsens demensrejsehold

Medarbejdere på plejehjemmene Lergården, Rise Parken og Rønshave får intensiv kompetenceløft.

Aabenraa Kommune har siden februar haft besøg af sundhedsstyrelsens demensrejsehold på 3 af kommunens plejehjem. Formålet med forløb ved demensrejseholdet er at styrke medarbejdernes kompetencer til at arbejde fokuseret med trivsel og nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Demensrejseholdsforløbene tager afsæt i velafprøvede metoder og erfaringer fra Sundhedsstyrelsens tidligere og nuværende rejsehold. Forløbene har fokus på systematisk arbejde med personcentreret omsorg samt en praksisnær tilgang til læring igennem refleksion, læringsgrupper, beboerkonference og temadage.

I Aabenraa Kommune håber og tror vi på, at projekter som disse kan rykke os nærmere vores mål om at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin. Vi vil fortsætte arbejdet med kompetenceløft for vores medarbejdere, og fokus på øget livskvalitet for mennesker med demens.

Forløbene afslutter i slutningen af september 22.

For mere viden og info om Sundhedsstyrelsens Demensrejseholdet se her: https://www.sst.dk/da/Viden/Demens/Demensrejsehold

Kontaktperson

Tanja Franck, demenskonsulent
Tlf.: 2015 9105 - tfra@aabenraa.dk