Beskyttet beskæftigelse

Mennesker med handicap eller særlige sociale problemer skal have mulighed for at bruge deres ressourcer og kompetencer i en arbejdssammenhæng.

Beskyttet beskæftigelse kan foregå i beskyttede værksteder. Det kan også organiseres i virksomheder, der har behov for at få udført arbejdsopgaver, som kan udføres af personer med nedsat funktionsevne.

Hvem kan komme i beskyttet beskæftigelse?

Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er personer under 65 år med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering.

Oversigt over tilbud

Der er forskellige tilbud, som rettet sig mod bestemte målgrupper.

 For udviklingshæmmede

For personer med Senhjerneskade og/eller fysiske handicappede 

Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  • Skovly
    Dimen 10
    6200 Aabenraa

    Tlf. 73 76 86 99

Læs mere på Center for Job & Uddannelses hjemmeside

For personer med autisme   

 Beskæftigelsestilbud til personer med sindslidelser og arbejdsprøvning

 

Sådan søger du

Hvis du ønsker, at søge om at komme i beskyttet beskæftigelse, skal du udfylde ansøgningsskema.

Det udfyldte ansøgningsskema skal sende til Visitation & Understøttelse:

Aabenraa Kommune
Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

 

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)
Torsdag kl. 14.30-16

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team Borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa