Hjernecenter Syd

Hjernecenter Syd rummer følgende tilbud:

  • Bosteder
  • Bostøtte
  • Aktivitetstilbud
  • Ressourceforløb og erhvervsafklaring i samarbejde med Jobcenteret
  • Kursus & udviklingsafdeling

Hjernecenter syd er kendt for høj kvalitet, trivsel og resultatskabelse. En kultur, der tilpasses samfundsudviklingen og kommunernes behov for dynamiske og individuelle tilbud til borgere med særlige komplekse mentale problemstillinger.

Du kan læse mere på Hjernecenter Syds hjemmeside.

Hjernecenter Syd
Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev
Tlf. 73 76 88 50 – Hverdage fra kl. 08.00 – 14.00

Kontakt til afdelinger
Bosted Kliplev 73 76 89 07
Bosted Sønderskovvej 25 73 76 83 70
Bosted Sønderskovvej 27 73 76 83 74
Kursus & supervision 73 76 88 50
Bostøtte 73 76 83 74
Aktivitetscenter Tinglev 73 76 88 51