Hjerneskadekoordinator

Aabenraa Kommune har en hjerneskadekoordinator, der fungerer som den hjerneskadede borgers kontakt og vejviser i kommunen.

Borgerens vejviser i kommunen

At blive ramt af en hjerneskade er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag.

Det kan være svært at gennemskue, hvilke tilbud der er, og i hvilken rækkefølge tilbuddene skal komme i forhold til din aktuelle situation.

Det er vigtigt, at der er sammenhæng i forløbet, og at det giver mening for dig, således at du opnår den bedst mulige rehabilitering til en optimal hverdag.

Råd, vejledning og koordinering

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder dig og dine pårørende råd, vejledning og koordinering af tilbud. Hjerneskadekoordinatorens opgave er, så tidligt i forløbet som muligt, at være din kontaktperson i kommunen. Hjerneskadekoordinatoren fungerer som tovholder på dit forløb og sikrer, at der er sammenhæng i den hjælp, der tilbydes, og at der arbejdes frem mod fælles mål på tværs af de involverede parter.

Hvem kan benytte sig af tilbuddet

Borgere bosat i Aabenraa Kommune over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade som følge af:

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Hovedtraume (trafikuheld,      fald, slag eller andet hvor hovedet beskadiges af ydre faktorer)
 • Forskellige betændelsestilstande      i hjernen
 • Iltmangel (i forbindelse med      drukning, røgforgiftning eller genoplivning efter hjertestop)
 • Godartede svulster i hjernen     

Hvordan kommer jeg i forbindelse med hjerneskadekoordinatoren

 • Hospitalet kan kontakte hjerneskadekoordinatoren i forbindelse med udskrivelse
 • Du kan selv henvende dig
 • Dine pårørende kan tage kontakt
 • Egen læge kan rette henvendelse
 • Fagfolk, du er i kontakt med, kan sætte sig i forbindelse med hjerneskadekoordinatoren

Kontakt:
Ulla Thrane Dybro
Hjerneskadekoordinator
mail: utdy@aabenraa.dk