Ledsageordning

Voksne (18-67 årige), der ikke kan færdes alene på grund af deres handicap kan af kommunen bevilges 15 timers ledsagelse om måneden.

Ledsagerordningen har til formål at øge selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse hos mennesker med handicap. Ordningen skal give mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet.

Mennesker med handicap kan for eksempel benytte ledsagelsen til fritidsaktiviteter, tage på indkøb eller deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden at skulle bede familie og venner om hjælp.

Målgruppe

Det gælder eksempelvis kørestolsbrugere og andre med bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagtseende, udviklingshæmmede, hjerneskadede og andre, der af den ene eller anden grund ikke kan færdes på egen hånd.

Ansøgning

Du skal benytte det ansøgningsskema, som du finder på denne side. Det udfyldte ansøgningsskema returneres ved at sende det digitalt eller i papir til:

Aabenraa Kommune
Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)
Torsdag kl. 14.30-16

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team Borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa