Voksen­special­undervisning

Her kan du læse mere om voksenspecialundervisningen (VSU) i Aabenraa Kommune

Voksenspecialundervisning henvender sig til dig, som enten har:

 • en senhjerneskade
 • en psykisk lidelse
 • indlæringsvanskeligheder

eller andet, som gør, at du endnu ikke kan deltage i et af de eksisterende voksenundervisningstilbud.

Undervisningen giver dig mulighed for:

 • at få kendskab til strategier, der kan hjælpe dig i din hverdag
 • at tilegne dig nye færdigheder
 • at vedligeholde eksisterende færdigheder
 • at få hjælp til at kompensere for tabte færdigheder

Vi holder fokus på muligheder i stedet for begrænsninger.

Vi bruger i undervisningsforløbet fag som redskaber til sammen med dig at finde ud af, hvordan du kommer videre.

Disse fag kunne bl.a. være:

 • IT/dansk/matematik/økonomi
 • samfundsfag/samfundsorientering/hverdagsliv
 • billedkunst /kreativt værksted/musik
 • krop/kost/kultur

Kontakt VSU Administrationen 73 76 63 53
E-mail: VSU@aabenraa.dk