Socialpsykiatri

På Center for Socialpsykiatri og Rusmiddels hjemmeside kan du læse om centrets lokaliteter og tilbud.