Aktivitet og samvær

Aktivitets- og samværstilbud er med til at opretholde eller forbedre færdigheder eller livsvilkår for mennesker med handicap og særlige sociale problemer.

Aktivitets- og samværstilbudene giver personer med fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er lejlighed til at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

Aktiviteter

Aabenraa Kommune tilbyder forskellige former for aktivitet og samvær afhængig af målgruppen.

Tilpassede tilbud

De enkelte tilbud kan tilrettelægges så de imødekommer bestemte behov for forskellige målgrupper. I tilbud for personer med handicap kan der være behov for aktiverende støtte, såsom træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter.

For andre grupper, herunder personer med særlige sociale problemer, kan det centrale behov være hjælp til  fx rådgivning, socialt samvær, tøjvask eller madlavning. Tilbuddet kan også bestå i mere aktiverende aktiviteter som udflugter, idræts- eller fritidstilbud. Tilbuddene skal bl.a. medvirke til at forebygge udviklingen af yderligere sociale problemer.

Sådan søger du

Hvis du ønsker, at søge tilbud om aktivitet og samvær, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i højre side.

Det udfyldte ansøgningsskema skal sende til Visitation & Understøttelse:

Aabenraa Kommune
Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa