HjælpemiddelHuset

HjælpemiddelHuset hjælper personer med en funktionsnedsættelse med at mestre livet så godt som muligt ved hjælp af forebyggende tiltag. Ud fra de ressourcer, den enkelte har, finder terapeuten det bedst egnede hjælpemiddel.
HjælpemiddelHuset finder du på Brunde Øst 10, 6230 i Rødekro.

HjælpemiddelHusets håndterer:

Genbrugshjælpemidler, boligindretning og velfærdsteknologi
HjælpemiddelHuset foretager en terapeutfaglig vurdering, sagsbehandling med en afgørelse og efterfølgende levering af hjælpemidlet.

Hvis du har fået svært ved at udføre visse almindelige daglige aktiviteter, kan et hjælpemiddel måske være løsningen. Du søger om hjælpemidler hos HjælpemiddelHuset. Når vi modtager din ansøgning vil en terapeut vurdere din funktionsevne og aktivitetsudfordring og sammen med dig aftale, hvilke løsningsmuligheder, der er for at understøtte, at du igen kan klare dine opgaver i hjemmet så godt som muligt.

HjælpemiddelHuset står også for driften af kommunens lager for genbrugshjælpemidler og sørger for udlevering af de genbrugshjælpemidler, der bevilges.

Hvis du vil ansøge om hjælpemidler skal du henvende dig til HjælpemiddelHuset. På kommunens hjemmeside kan du finde elektroniske ansøgningsskemaer. Hvis du har spørgsmål eller ikke har mulighed for at ansøge elektronisk, kan du kontakte HjælpemiddelHuset på telefon 7376 7676 kl. 08.30 -12.00 på alle hverdage undtagen onsdag. Du kan også henvende dig i Straks Service.

Arm- og benproteser
Terapeuter i HjælpemiddelHuset varetager sagsbehandling af arm- og benproteser. Ansøgning skal ske elektronisk via kommunens selvbetjeningsløsning. Hvis du har spørgsmål vedr. arm- og benproteser, kan du kontakte HjælpemiddelHuset på tlf. 73 76 76 76 kl. 8.30 -12.00 alle hverdage undtagen onsdage. 

Kontakt

Hvis du har brug for:

  • generel rådgivning og vejledning om hjælpemidler, boligindretning mm.
  • vejledning om drift/vedligehold af hjælpemidler
  • reparation af hjælpemidler, du har lånt fra HjælpemiddelHuset
  • returnering af hjælpemidler, du ikke selv kan transportere

kan HjælpemiddelHuset kontaktes direkte på tlf. 73 76 76 76 kl. 8.30 - 12.00 alle hverdage undtagen onsdage eller på mail hjaelpemiddelhuset@aabenraa.dk

Straks Service

Tirsdag og torsdag kl. 12.30 - 15.30 kan du træffe terapeuter fra HjælpemiddelHuset i Straks Service. Det er et tilbud om hurtig sagsbehandling, ved ukomplicerede problemstillinger og standardhjælpemidler. Sagsbehandling, afprøvning og udlevering sker så vidt muligt straks. Du kan også få repareret hjælpemidler på stedet.  Du behøver ikke aftale tid, du møder bare op. Læs mere her: Straks Service.

Aflevering af hjælpemidler

Aflevering af hjælpemidler, der ikke længere bruges, afleveres i HjælpemiddelHuset. Du kan aflevere hjælpemidler, når det passer dig i HjælpemiddelHusets returrum på Brunde Øst 10, 6230 Rødekro.

Ledelse

Centerleder og leder for kropsbårne hjælpemidler: Susanne Skade, tlf. 73767522 og mobil 30667578

Teamleder for hjælpemiddelsagsbehandling: Louise V. Bowman, tlf. 7376 6026

Driftsleder for hjælpemiddellageret: Sophus Toft,  tlf. 5144 0995

Kontaktinfo

HjælpemiddelHuset

Telefon: 73 76 76 76
Mail: HjaelpemiddelHuset@aabenraa.dk

HjælpemiddelHuset har telefontid mandag, tirsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00 og torsdag kl. 12.00 - 15.30 

Inkontinenssygeplejersker, kropsbårne hjælpemidler og de enkelte terapeuter har desuden telefontid 8.30 - 9.30 på alle hverdage undtagen onsdag.

Besøg vores hjemmeside: http://hmhogths.dk/

HjælpemiddelHusets adresse er:

HjælpemiddelHuset
Brunde Øst 10
6230 Rødekro