Klippekort

Hvis du har en væsentlig og varig funktionsnedsættelse, hvortil der er visiteret personlig og praktisk hjælp flere gange dagligt, samt hvor der er behov for tøjvask, kan du få visiteret klippekort.

Se nærmere om hvilke muligheder, du kan få med klippekort på Hjemmeplejens hjemmeside: