Misbrug

Pårørende til personer, der har et misbrug, kan få rådgivning og vejledning og benytte en række andre tilbud i Rusmiddelcenter Aabenraa.

Når et familiemedlem drikker for meget eller tager stoffer lider hele familien. Det er Rusmiddelcenter Aabenraas tilgang til misbrug og relationen mellem misbrugeren og misbrugerens pårørende. Derfor har centret en række tilbud inden for familiebehandling, der retter sig enten mod misbrugerens pårørende alene eller misbrugeren og dennes pårørende i familien.

Alle tilbuddene er gratis.

Familiesamtaler

En familiesamtale er en samtale, hvor alle i familien kan deltage; far, mor og børn. Der sættes ca. en time af til hver samtale og antallet af samtaler vurderes ud fra et individuelt skøn i samarbejde mellem behandler og de implicerede parter.

Parsamtaler

En parsamtale er et tilbud til borgeren med alkoholproblemet samt dennes ægtefælle/samlever eller kæreste. Hvis der er børn i forholdet, kan parsamtalerne gå forud for familiesamtalerne og være med til at forberede de voksne i familien på disse.

Pårørendesamtaler

En pårørende kan henvende sig hos Rusmiddelcenter Aabenraa uafhængig af, om misbrugeren er tilknyttet centret. Den pårørende tilbydes en individuel pårørendesamtale, hvor der udredes i forhold til, hvad der på sigt er brug for. Det kan være flere individuelle samtaler eller deltagelse i pårørendegruppe.

Børnesamtaler

Børn kan have brug for at snakke med en anden voksen end forældrene. Alle familiebehandlere er specielt uddannet i at håndtere børnesamtaler og vil altid sørge for at barnet mødes med empati og omsorg og sørge for at der er en hyggelig og tryg atmosfære både før, under og efter samtalen.

Pårørendegruppe

Man kan som pårørende deltage i pårørendegruppe uanset om det misbrugende familiemedlem er i et forløb i rusmiddelcenteret eller ej. Møderne finder sted på Rusmiddelcenter Aabenraa på Reberbanen 3 i stueetagen, hver anden mandag i ulige uger kl. 16-18.

Børnegruppe

Børn af misbrugere føler sig ofte alene, så det at deltage i en gruppe sammen med andre børn, der har det ligesom en selv, viser sig ofte at være en stor lettelse for børnene. Møderne finder sted på Rusmiddelscenter Aabenraa på Reberbanen 3 i stueetagen, hver anden mandag i lige uger kl. 16-17.30.

Du kan læse mere om Rusmiddelcenter Aabenraas tilbud inden for familiebehandling på Rusmiddelcenterets hjemmeside.

Se Rusmiddelcenterets telefonnummer, åbningstid og tider får åben rådgivning på Rusmiddelcenterets hjemmeside: http://misbrugscenteraabenraa.dk/