Førtidspension

Hvis du har varigt nedsat arbejdsevne, og ikke længere kan varetage et arbejde, så kan du søge en førtidspension.

Førtidspension

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Det skal også kunne dokumenteres, at din arbejdsevne ikke kan forbedres f.eks. gennem aktivering, behandling, revalidering eller ressourceforløb.

Det er Rehabiliteringsnævnet i Jobcenter Aabenraa som vurderer, om der er tilstrækkelig dokumentation for, at din ansøgning kan sendes videre til Førtidspensionsnævnet.

Vil du vide mere om dine muligheder for at få førtidspension?

Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenteret i Aabenraa Kommune, hvis ønsker at vide mere om dine muligheder for at få førtidspension.

Pension og Efterløn

Der findes også andre pensionsmuligheder.

På Borger.dk kan du læse mere om de forskellige pensioner og efterløn.

 

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Det er Førtidspensionsnævnet i Aabenraa Kommune, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få tilkendt en førtids- eller seniorpension. 

  Førtidspensionsnævnet er et administrativt nævn, som består af en:

  • fagchef
  • social- og sundhedsfaglig person
  • sekretær

  Der holdes et møde om måneden, hvor ansøgninger om førtids- eller seniorpension bliver behandlet.

  Sekretæren fra Førtidspensionsnævnet kontakter dig, når der er truffet en afgørelse om førtids- eller seniorpension.

 • Hvis der sker nogle økonomiske ændringer i dine eller din samlevers/ægtefælles forhold, kan det påvirke, hvor meget du kan få i førtidspension.

  Du har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om evt. ændringer i dine eller din samlevers/ægtefælles økonomiske forhold.

  På Borger.dk kan du læse mere om din oplysningspligt og indberette ændringer.

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere

Sekretær i Førtidspensionsnævnet:
Trine Petz Nielsen
Mail: tpni@aabenraa.dk

Tlf. 7376 7568
Træffetider:
mandag - torsdag kl. 8-15
fredag kl 8-12