Førtidspension og seniorpension

Du kan få tilkendt en førtidspension eller en seniorpension, hvis det vurderes at din arbejdsevne er varigt nedsat, og du ikke kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Førtidspension

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Det skal også kunne dokumenteres, at din arbejdsevne ikke kan forbedres f.eks. gennem aktivering, behandling, revalidering eller ressourceforløb.

Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed hvis:

 • du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse
 • du har højst 6 år til folkepensionsalder
 • din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i dit seneste job

Det er Rehabiliteringsnævnet i Jobcenter Aabenraa som vurderer, om der er tilstrækkelig dokumentation for, at din ansøgning kan sendes videre til Førtidspensionsnævnet.

Kontakt jobcentret

Kontakt Jobcenteret i Aabenraa Kommune, hvis du vil høre om mere betingelserne for at få  førtidspension eller seniorpension.

På Borger.dk kan du også læse mere om førtids- og seniorpension.

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Det er Førtidspensionsnævnet i Aabenraa Kommune, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få tilkendt en førtids- eller seniorpension. 

  Førtidspensionsnævnet er et administrativt nævn, som består af en:

  • fagchef
  • social- og sundhedsfaglig person
  • sekretær

  Der holdes et møde om måneden, hvor ansøgninger om førtids- eller seniorpension bliver behandlet.

  Sekretæren fra Førtidspensionsnævnet kontakter dig, når der er truffet en afgørelse om førtids- eller seniorpension.

 • Hvis der sker nogle økonomiske ændringer i dine eller din samlevers/ægtefælles forhold, kan det påvirke, hvor meget du kan få i førtidspension.

  Du har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om evt. ændringer i dine eller din samlevers/ægtefælles økonomiske forhold.

  På Borger.dk kan du læse mere om din oplysningspligt og indberette ændringer.

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Sagsbehandlerne træffes mellem kl. 09-10 og torsdag dog mellem kl. 13-14. Den øvrige telefontid bemandes af jobcenterets telefonvagter. Der vil altid være muligt at lægge eller indtale en besked.

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Hjælp til selvbetjening:
Hvis du har brug for hjælp eller vejledning til en selvbetjeningsløsning, kan du ringe til Den Digitale Hotline

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere

Sekretær i Førtidspensionsnævnet:
Trine Petz Nielsen
Mail: tpni@aabenraa.dk

Tlf. 7376 7473
Træffetider:
mandag - torsdag kl. 8-15
fredag kl 8-12