Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Udvidet helbredstillæg

Som pensionist kan du muligvis få et tilskud til briller, fodpleje og tandprotese, som et udvidet helbredstillæg. Du skal søge om udvidet helbredstillæg inden du køber brillen, går til fodpleje eller bestiller en tandprotese.

Prisaftale med optiker

Aabenraa Kommune har indgået prisaftale  med Optiker Louis Nielsen om levering af briller til pensionister. 

Det vil sige, at Louis Nielsen kan levere briller til pensionister til nedenstående priser: 

Brilletype                            Pris ved Louis Nielsen                        Max. tilskud

Brille incl. enkeltstyrke - 
uanset styrke                                      95 kr.                                          81 kr.
Incl. synsprøve                                  244 kr.                                        207 kr.

Brille incl. bifocale glas
fra +/- 0,00 til +/- 10,00                      95 kr.                                          81 kr.
Incl. synsprøve                                  244 kr.                                        207 kr.

Nye glas i eget stel (pr. stk.)               250 kr.                                        212 kr.

Hvis du er berettiget til at få udvidet helbredstillæg til briller, kan du højst få tillæg med op til 85% af brillens pris. Tillægget nedsættes, hvis din personlige tillægsprocent er mindre end 100.  

Du kan ikke få tilskud, hvis din personlige tillægsprocent er 0 og hvis din formue pr. 1. januar 2018 er på mere end 86.000 kr.

Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue regnet med i de 86.000 kr. 

Din personlige tillægsprocent fremgår af din helbredskort. 

Du kan frit vælge en dyrere brille og du kan frit vælge en anden optiker. Helbredstillægget kan dog ikke blive højre end de beløb, der fremgå af ovenstående. 

Hvis du ønsker kontaktlinser i stedet for briller, beregnes tillægget i forhold til prisen på en brille med enkeltstyrkeglas af tilsvarende styrke.

Overslag

Hvis du søger om tilskud til briller eller tandprotese, skal du vedlægge et overslag sammen med ansøgningen.

Prisaftaler med fodplejer

Tilskud til almindelig fodbehandling – hvor der IKKE er en lægehenvisning:

Aabenraa kommune har indgået prisaftale på op til 284 kr. pr. fodbehandling med en række fodterapeuter/fodplejere med virkning fra den 1. august 2018.

Tilskud til fodbehandling beregnes på baggrund af din egenbetaling til fodbehandling og kan max. udgøre 85% af 284 kr. pr. behandling.

Du kan frit vælge, hvilken fodterapeut/fodplejer du ønsker at benytte, men tilskuddet kan højst udgøre 241 kr. pr. behandling.

Når du søger om helbredstillæg til fodbehandling, skal din fodplejer/fodterapeut også udfylde en del af blanketten.

Kontakt oplysninger på fodplejere, hvor der er indgået en aftale:

Jonnas Fodpleje v/Jonna Kehlet

Inge Moos Johannsen

Ruth´s Fodpleje v/Ruth Svendsen

Irenes Fodklinik v/Irene Mortensen

Hærvejen 91, Bjerndrup, 6200 Aabenraa

Dammen 24, 6240 Løgumkloster

Klostervang 49, Kliplev, 6200 Aabenraa

Havretoften 22, Felsted, 6200 Aabenraa

4063 8211

2148 7534

2016 3377

7468 6191

Tandproteser

Aabenraa Kommune har indgået prisaftale med tandtekniker Henrik Rasmussen om levering af tandproteser til pensionister.

Det vil sige, at Henrik Rasmussen kan levere protesearbejde til nedenstående priser:

Undersøgelse
Undersøgelse / konsultation                                                                          182 kr.
Konsultation / profylaktisk undersøgelse                                                        366 kr.

Nye tandproteser
Over- og undermundsprotese (helsæt)                                                      11.723 kr.
Over- eller undermundsprotese – herunder delprotese                                6.510 kr.
Unitorprotese (monteret)                                                                             9.310 kr.
Tillæg til patologiske og anatomiske forandringer                                        1.903 kr.

Duplikering og rebasering
Duplikering pr. protesedel                                                                          3.202 kr.
Rebasering pr. protesedel                                                                          2.346 kr.
Mindre rebasering                                                                                      1.200 kr.

Reparation
Tand fæstnet                                                                                                589 kr.
Merpris for hver yderligere tand fæstnet                                                       240 kr.
Tillæg for hver leveret ny tand                                                                      192 kr.
Mere omfattende reparation, f.eks. ganeplade eller knækket protese        1.200 kr.

Udvidelse
Udvidelse efter aftryk for påsætning af tand (ekskl. tand)                           1.330 kr.
Merpris for hver yderligere påsætning (ekskl. tand)                                       240 kr.
Tillæg for hver leveret ny tand                                                                      192 kr.
Udskiftning / påsætning af bøjle                                                                1.330 kr.
Tillæg for udvidelse af untorstel (ekskl. tand/bøjle)                                     1.330 kr.

Diverse
Blødt blivende basis pr. protesedel                                                            2.346 kr.
Korrektion af eksisterende protese                                                               182 kr.
Oppolering af eksisterende protese                                                              589 kr.
Immediattillæg pr. protese                                                                         1.903 kr.
Støbte bøjler pr. stk.                                                                                  1.022 kr.
Tillæg for klar gane pr. protesedel                                                                977 kr.
Tillæg for behandling uden for klinikken pr. besøg                                        469 kr.

Hvis du er berettiget til at få udvidet helbredstillæg til tandprotese, kan du højst få tilskud med op til 85% af ovenstående beløb. Tilskuddet nedsættes, hvis din personlige tillægsprocent er mindre en 100.

Din personlige tillægsprocent fremgår af din pensionsmeddelelse.

Du kan frit vælge en dyrere protese og du kan frit vælge en anden leverandør. Helbredstillæget kan dog ikke blive højere en på baggrund af de beløb, der fremgår af ovenstående.

Ovenstående satser er gældende fra den 1. januar 2018

 

Kontaktinfo

Borgerservice

Telefon: 7376 7676
Mail: Post.borgerservice@aabenraa.dk

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl.10-14

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Bemærk, at borgerservice i Bov har lukket om onsdagen for personlig henvendelse.

 

 

 

  

 

Spørg efter udvidet helbredstillæg

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid