Socialfaglige tilsyn

Aabenraa Kommune er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtet til at holde øje med hvordan kommunen og private leverandører løser opgaverne for ældre og handicappede i kommunen.

Der føres socialfaglige tilsyn på nedenstående områder:

 • Plejehjem
 • Botilbud til voksne
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Væresteder
 • Hjemmeplejen
 • Ud kørende pædagogisk støtte i eget hjem.

Ansvaret for de socialfaglige tilsyn er delt mellem Aabenraa Kommune og Socialtilsyn Syd http://www.socialtilsynsyd.dk/forside/

Tilsynene er opdelt

Socialtilsynet fører det socialfaglige tilsyn på følgende områder:

 • Botilbud for Voksne

Visitation & Rehabilitering i Social & Sundhed i Aabenraa Kommune fører det socialfaglige tilsyn på følgende områder:

 • Plejehjem
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Væresteder
 • Hjemmeplejen
 • Udkørende pædagogisk støtte i eget hjem

Tilsynspolitik

Hvert år revideres den kommunale tilsynspolitik, hvor årets tilsynsfokus er beskrevet. Du kan finde tilsynspolitikken på denne side: 

Tilsynsrapporter

De kommunale tilsynsrapporter lægges på hjemmesiden.

 

 

Kontakt:
Bjarne Ipsen
Afdelingschef
Visitation & Rehabilitering
Tlf. 73768911
E-mail: bei@aabenraa.dk