Socialfaglige tilsyn

Aabenraa Kommune er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtet til at holde øje med hvordan kommunen og private leverandører løser opgaverne for ældre og handicappede i kommunen.

Der føres socialfaglige tilsyn på nedenstående områder:

 • Plejehjem
 • Botilbud til voksne
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Væresteder
 • Hjemmeplejen
 • Ud kørende pædagogisk støtte i eget hjem.

Ansvaret for de socialfaglige tilsyn er delt mellem Aabenraa Kommune og Socialtilsyn Syd http://www.socialtilsynsyd.dk/forside/

Tilsynene er opdelt

Socialtilsynet fører det socialfaglige tilsyn på følgende områder:

 • Botilbud for Voksne

Visitation & Rehabilitering i Social & Sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune fører det socialfaglige tilsyn på følgende områder:

  • Plejehjem
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Væresteder
  • Hjemmeplejen
  • Ud kørende pædagogisk støtte i eget hjem

Tilsynspolitik

Hvert år revideres den kommunale tilsynspolitik, hvor årets tilsynsfokus er beskrevet. Du kan finde tilsynspolitikken på denne side: 

Tilsynsrapporter

De kommunale tilsynsrapporter lægges på hjemmesiden

 

 

Kontakt
Pia Langkilde Kjær
Fagkonsulent
Visitation og Rehabilitering
Tlf. 73767494
E-mail: pk@aabenraa.dk