Socialfaglige tilsyn

Aabenraa Kommune er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtet til at holde øje med hvordan kommunen og private leverandører løser opgaverne for ældre og handicappede i kommunen.

Der føres socialfaglige tilsyn på nedenstående områder:

 • Plejehjem
 • Botilbud til voksne
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Væresteder
 • Hjemmeplejen
 • Ud kørende pædagogisk støtte i eget hjem.

Ansvaret for de socialfaglige tilsyn er delt mellem Aabenraa Kommune og Socialtilsyn Syd http://www.socialtilsynsyd.dk/forside/

 

Tilsynene er opdelt

Socialtilsynet fører det socialfaglige tilsyn på følgende områder:

Botilbud for Voksne

 

Visitation & Rehabilitering i Social & Sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune fører det socialfaglige tilsyn på følgende områder:

 • Plejehjem
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Væresteder
 • Hjemmeplejen
 • Ud kørende pædagogisk støtte i eget hjem

 

Tilsynspolitik

Hvert år revideres den kommunale tilsynspolitik, hvor årets tilsynsfokus er beskrevet. Du kan finde tilsynspolitikken på denne side: 

tilsynspolitik

 

tilsynsrapporter

De kommunale tilsynsrapporter lægge på hjemmesiden

 

 

Kontaktperson for de socialfaglige tilsyn:

Anna Marie Jensen
amjen@aabenraa.dk
Visitation & Rehabilitering
Tlf.: 7376 6072