Tilsyn på beskyttet beskæftigelse

Kommunerne er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtiget til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynene omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Tilsynene føres af Aabenraa Kommunes tilsynskonsulent.

Herunder kan du se de seneste tilsynsrapporter.

Kommunal leverandør:

Privat leverandør

Kontaktperson for de socialfaglige tilsyn:

Anna Marie Jensen
amjen@aabenraa.dk
Visitation & Rehabilitering
Tlf.: 7376 6072