Tilsyn på beskyttet beskæftigelse

Kommunerne er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtiget til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynene omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Tilsynene føres af en konsulent ansat af Visitation & Understøttelse.

Herunder kan du se de seneste tilsynsrapporter.

Kommunal leverandør:

Privat leverandør