Tilsyn på beskyttet beskæftigelse

Kommunerne er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtiget til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynene omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Tilsynene føres af Aabenraa Kommunes tilsynskonsulent.

Herunder kan du se de seneste tilsynsrapporter.

Kommunal leverandør:

Privat leverandør

Kontakt
Pia Langkilde Kjær
Fagkonsulent
Visitation og Rehabilitering
Tlf. 73767494
E-mail: pk@aabenraa.dk