Tilsyn på botilbud til voksne

Folketinget har givet Faaborg-Midtfyn Kommune ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud for voksne i alle kommuner i Region Syddanmark. Dette kan du læse mere om her på www.socialtilsynsyd.dk

Tilsynsopgaven løses iht. lov om Socialtilsyn og skal ses i sammenhæng med lov om Social Service og med lov om administration og retssikkerhed på det sociale område.

Tilsynene føres jf. den gældende tilsynspolitik for de fem socialtilsyn i Danmark.  

 • Bostedet Reberbanen (Bo & Aktivitet)
 • Bostedet Frueløkke (Bo & Aktivitet)
 • Bofællesskabet Møllemærsk (Bo & Aktivitet)
 • Bostedet Jernbanegade 10-14 (Bo & Aktivitet)
 • Bostedet Engparken (Bo & Aktivitet)
 • Bostedet Rugkobbel (Bo & Aktivitet)
 • Bostedet Günderoth (Bo & Aktivitet)
 • Bostedet Engvej (inkl. Værested) (Bo & Aktivitet)
 • Bostedet Villa Catharina (Bo & Aktivitet)
 • Skovbo (Autismecenter Syd)
 • Skovbo projektet (Autismecenter Syd
 • Rehdersborg (Autismecenter Syd)
 • Bostedet Sønderskoven (Hjernecenter Syd)
 • Bostedet Kliplev (Hjernecenter Syd)