Tilsyn på hjemmehjælp

Kommunerne er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtiget til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynene omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Tilsynene føres af en konsulent fra afdelingen Visitation & Understøttelse.

Herunder kan du se de seneste tilsynsrapporter.

Kommunal leverandør:

Privat leverandør:

 

Link til Ældretilsyn og Sundhedsfaglige tilsyn på Hjemmehjælp