Tilsyn på plejehjem

Kommunerne er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtiget til at føre det socialfaglige tilsyn i plejeboligerne. Der føres tilsyn med både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Det socialfaglige tilsyn føres af Aabenraa Kommunes tilsynskonsulent.  

Sundhedsstyrelsen er (jf. sundhedsloven) forpligtiget til at gennemføre uanmeldte tilsynsbesøg på landets plejehjem. Ved tilsynene vurderes de sundhedsfaglige forhold. Tilsynene på Aabenraa Kommunes plejehjem føres af Embedslægeinstitutionen Syddanmark.

Herunder kan du se seneste tilsynsrapporter fra begge myndigheder:

Kommunal leverandør:

 Privat leverandør:

Samlet rapport:

Kontakt
Pia Langkilde Kjær
Fagkonsulent
Visitation og Rehabilitering
Tlf. 73767494
E-mail: pk@aabenraa.dk