Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er en mulighed for dig, der har behov for et forløb med målrettet træning under faglig støtte og vejledning, for fortsat at kunne klare opgaver i din dagligdag.

Hvad er formålet?

Formålet med vedligeholdende træning er, at du bliver i stand til at fastholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder, så du så vidt muligt, kan klare dig selv og være uafhængig af andres hjælp.

Hvem kan få vedligeholdende træning?

For at få vedligeholdende træning skal du have bopæl i Aabenraa Kommune.  En visitator fra Visitation & Rehabilitering skal have vurderet, at du har behov for for støtte og vejledning under træningen for at kunne bevare dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Du kan få bevilliget enten et forløb på 3 måneder eller 6 måneder.

Hvordan foregår vedligeholdende træning?

Vedligeholdende træning foregår altid som holdtræning, da den sociale kontakt og fællesskabet erfaringsmæssigt er med til at give et godt resultat af træningen.

Når du har nået dine mål med den vedligeholdende træning, vil du som en del af træningsforløbet modtage vejledning og støtte til selv at fortsætte med aktiviteter i hjemmet, nærområdet eller i evt. foreninger.

Kan man få befordring eller befordringsgodtgørelse?

Hvis visitator vurderer, at du er ude af stand til at benytte almindelige offentlige transportmidler, kan du få tilskud til individuel befordring. Læs mere om individuel befordring.  

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
PST-vistunderborger@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa