Adgang som pårørende

Care borgerportal er lukket. Der kommer en ny borgerportal i efteråret 2017.
Social- og sundhedsforvaltningen har skiftet IT-system og en ny borgerportal er endnu ikke klar.

Hvis du har brug for at se informationer i den borgerjournal, kan du søge aktindsigt ved at kontakte Visitation & Understøttelse på 73 76 76 76.

Når du som pårørende søger om at få adgang til en borgers oplysninger, skal borgeren give skriftligt samtykke. Du kan sende samtykkeerklæring elektronisk eller i papir ved hjælp af nedenstående selvbetjening.

VIGTIGT!
Du skal både sende samtykkeerklæringen OG anmoder om aktindsigt.

Udfyld samtykkeerklæringen

 1. Udfylde og kontrollere de nødvendige oplysninger
 2. og underskriv med NemID, hvorved din indberetning og eventuelle bilag bliver sendt digitalt til kommunen.
  Eller print, underskriv og send samtykkeerklæringen med post til:
  Visitation & Rehabilitering
  Social & Sundhed
  Aabenraa Kommune
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Visitation & Rehabilitering på tlf. 7376-7676

Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag: kl. 8-17
Fredag: kl. 8-14