Anbringelse uden for hjemmet

Anbringelse uden samtykke - tvangsanbringelse

Et barn eller en ung kan kun anbringes uden for hjemmet uden samtykke, hvis der er åbenbar risiko for, at dets sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade.

Det kan være på grund af utilstrækkelig omsorg eller behandling, overgreb, misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder eller adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.

Det er desuden en forudsætning for en anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, at problemerne ikke vil kunne løses, mens barnet opholder sig i hjemmet.

Sagsbehandleren i kommunen kan ikke selv træffe afgørelsen, men laver en indstilling til kommunens børn og unge-udvalg. Udvalget vurderer, om betingelserne for at anbringe et barn uden samtykke er opfyldt.

Både forældremyndighedens indehaver og børn og unge, der er fyldt 12 år, har ret til gratis advokatbistand under behandlingen af sager om anbringelse uden samtykke.