Frivillig anbringelse

De børnefaglige undersøgelser i Aabenraa Kommune laves af socialrådgivere på Kallemosen i Aabenraa (handicappede børn og unge, der har afsluttet 9. klasse) eller af socialrådgivere på rådhuset i Tinglev (andre børn).

Frivillig anbringelse

En frivillig anbringelse af et barn eller en ung sker i samarbejde og enighed mellem forældremyndighedens indehaver og kommunen.

Hvis der er tale om en ung over 15 år, skal den unge også give samtykke til anbringelsen uden for hjemmet.