Børn og unge med handicap

Handicaptemaet i Aabenraa Kommune tilbyder hjælp og støtte til børn og unge med handicap og deres forældre.

Handicapteamet tilbyder hjælp og rådgivning til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. I Aabenraa Kommune arbejder vi for, at børn og unge med handicap får hjælp og støtte så tæt som almenområdet som muligt. 

Handicapteamet kan bl.a. hjælpe med:

  • Rådgivning til forældre om hvordan man støtter børn med et handicap
  • Tilbud om aflastning mv.
  • Økonomisk støtte ved tabt arbejdsfortjeneste og ansøgning om merudgiftsydelse

Legeteket

Legeteket er et tilbud til handicappede børn og unge med særlige behov for støtte og stimulering.

Legeteket er en åben samling legetøj og materialer, som alle, der er omfattet af målgruppen, kan låne og afprøve helt gratis.

Du kan læse mere i Legetekets folder

Kontakt til Legeteket:

Gitte Nørregaard og Louise Kock

Adresse: Øster Madevej 3, 6200 Aabenraa

Mail: legeteket@aabenraa.dk

tlf. 21276439 (tlf. tid. onsdage ml. kl. 14 og 17)

Har dit barn fået en diagnose inden for handicapområdet?

Forældre til børn mellem 0-18 år, tilbydes en samtale hvor I vil blive præsenteret for de muligheder I har for hjælp, fra fagfolk og Lovgivningsmæssigt.

Samtalen er et tilbud til jer og finder sted efter henvendelse.

Kontakt Tidlig Forebyggelse

Tel.: 73767111 Hjemmeside: www.tidligforebyggelse.dk