Merudgifter

Du kan ansøge om dækning af nødvendige merudgifter hvis dit barn:
- har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- har indgribende kronisk eller langvarig lidelse