Ferieplan og lukkedage i daginstitutionerne

Kommunerne offentliggør hvert år en oversigt over lukkedage (sampasningsdage) i daginstitutionerne.

Sampasningsdage er defineret som de dage, barnet ikke kan passes i den institution/afdeling, som barnet er optaget i. I stedet tilbydes alternativ pasning.

5. juni og 24. december er lukkedage, hvor der ikke tilbydes alternativ pasning. Nogle institutioner er helt eller delvist åbne 5. juni. Kontakt din egen institution for mere information. Du kan finde en oversigt over lukke- og sampasningsdage.

 

 

 

Kontaktinfo

Pladsanvisning

Telefon: 7376 7676
Mail: digitalplads@aabenraa.dk

Telefontid

Mandag til onsdag og fredag fra kl 10.00 – til 14.00

Torsdag fra kl.10.00 –  til 17.00