Deltidsplads

Deltidsplads til børn med forældre på barsel- eller forældreorlov.

Fra den 1. januar 2019 er der mulighed for at få en deltidsplads i forbindelse med barsel.

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Retten til en deltidsplads gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

Åbningstiden for en deltidsplads fastlægges af den enkelte institution/dagplejen i samarbejde med bestyrelsen. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Ansøgning om deltidsplads skal sendes til bopælskommunen senest 2 måneder før den ansøgte periodes start.

Den ansøgte periode skal påbegyndes den 1. i måneden og sluttes den sidste i en måned.

Kontaktinfo

Pladsanvisning

Telefon: 7376 7676
Mail: digitalplads@aabenraa.dk

Du kan kontakte Pladsanvisningen dagligt mellem kl. 10-14 og torsdag mellem kl. 10-17.