IT og Digitalisering i Dagtilbud

De kompetencer vi skal kunne mestre i fremtiden er svære at forudsige. Aabenraa Kommune ønsker at ruste selv de mindste borgere til en hurtig udviklende teknologisk fremtid. Vores børn skal derfor ikke kun møde et dagtilbud af høj kvalitet - men et dagtilbud af høj kvalitet hvor meningsfuld teknologi anvendes til at styrke det pædagogiske læringsmiljø, og hvor anvendelsen af meningsfuld teknologi bidrager til at skabe en merværdi i forhold til børns udvikling, læring, trivsel og dannelse.