Overgang mellem dagtilbud og skole

I Aabenraa Kommune har vi fokus på sammenhæng og kontinuitet i de overgange, som barndommen byder på

Overgangen fra dagtilbud til skole er en vigtig fase i børns liv og er med til at forme hele barnets skolegang. Det er vigtigt at bygge bro mellem børnefællesskabet i dagtilbuddet og børnefællesskabet i skolen.

Derfor har vi beskrevet en model for fælles bindende praksis for håndtering af overgang mellem dagtilbud og skole.