Overgange mellem dagtilbud

De første overgange i 0-6 års området er vigtige overgange i barnets liv, og kan være med til at forme, hvorledes barnet fremadrettet vil klare kommende overgange.

I folderen finder du en beskrivelse af de rammer og værdier, der kan være med til at sikre barnet en god overgang.