Prioriterede indsatser 2022/2023

Leg er udpeget som politisk prioriteret indsats for dagtilbud 2021/2022.

Dette ud fra tre målsætninger, hvor virkningerne på længere sigt er:

  • Læringsmiljøet skaber mulighed for alle legetyper
  • Alle børn udvikler nye legekompetencer
  • Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at skabe læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og understøtter alle børns deltagelsesmuligheder.

Børn i udsatte positioner er udpeget som indsatsområde for dagtilbud i 2022/2023

Dette ud fra 3 målsætninger:

  • Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at indgå i ’Den gode barn-vokseninteraktion’
  • Det pædagogiske personale forholder sig analytisk og refleksivt til det pædagogiske læringsmiljø med henblik på at identificere deltagelsesbarrierer/-muligheder for det enkelte barn samt grupper af børn
  • Trivselsvurderingerne anvendes systematisk til tidlig forebyggende opsporing, og til at sikre at børn i bekymrende positioner hurtigere oplever trivsel og progression i deres udvikling.