Samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen

I Aabenraa Kommune har vi fokus på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangene fra et tilbud til et andet. Det er et af kernepunkterne i Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sundhedsplejen og dagtilbud i Aabenraa Kommune prioriterer derfor et tæt samarbejde. Målet er, at alle børn i kommunen har et godt børneliv i trygge, sunde og udviklende rammer i familien og dagtilbud.

Med udgangspunkt i Sund Opvækst og den nye dagtilbudslov er der formuleret retningslinjer for samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud. Retningslinjerne indeholder aftaler om:

  • overlevering af oplysninger mellem sundhedsplejen og dagtilbud
  • samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud i forhold til børn, der allerede er optaget i dagtilbud

Læs retningslinjerne i dokumentet til højre.

Kontaktpersoner

Kaja Bladt Mensel, afdelingsleder - dagtilbud
Tlf.: 7376 7088 - kmen@aabenraa.dk

Anne Sophie Brodersen, leder af Sundhedsplejen -
Tlf.: 2895 2717 - asbr@aabenraa.dk