Tosprogede i dagtilbud

Tosprogsteam Dagtilbud støtter daginstitutionernes arbejde med integration og dansksproglig udvikling hos flersprogede småbørn mellem 0-6 år.

Tosprogsteam Dagtilbud har som mål at fremme de flersprogede småbørns dansksproglige udvikling og dermed også bidrage til deres integration i den danske dagtilbudskultur.

Det foregår i daginstitutionerne og i dagplejen i samarbejde med personale og forældre.

Tosprogsteam Dagtilbud tager på hjemmebesøg for at sprogvurdere de 3-årige børn, der ikke er i en daginstitution.

Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven sprogvurdere de 3-årige børn, der ikke er i en daginstitution og vejlede forældrene om, hvordan de bedst støtter deres barns sproglige udvikling.

Kontaktperson

Anette Hauch Fenger, pædagog i integrationsteam dagtilbud
Tlf.: 7376 8952 - ahf@aabenraa.dk