Forældre­myndighed

Børn og unge er under forældremyndighed til de fylder 18 år.

Som forældre har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn.

I kan læse mere om forældremyndighed på borger.dk eller på Familieretshusets hjemmeside