Fødsels­anmeldelse

  Fødselsanmeldelse

  Normalt anmeldes en fødsel af jordemoderen på hospitalet.

  Du skal kun anmelde dit barns fødsel selv

  • Hvis du bor uden for Sønderjylland, og der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
  • Hvis du bor i Sønderjylland og har født hjemme (ikke på et hospital).

  Du kan anmelde fødslen på blanketten 'Fødselsanmeldelse.

  Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

  Når dit barn bliver født på hospitalet

  Jordemoderen indberetter fødslen til personregisterføreren. Det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i sognet, hvor moren bor.

  Hvis I bor i Sønderjylland, indberetter jordemoderen i stedet fødslen til kommunen.

  Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I anmelde faderskab digitalt.

  Når dit barn bliver født hjemme

  Hvis du er barnets mor og bor i Sønderjylland

  I skal selv som forældre anmelde fødslen til kommunen. Læs mere om registrering af fødsler og navne i Sønderjylland eller print en fødselsanmeldelse til registrering af fødsel eller navn.

  Hvis du er barnets mor og bor uden for Sønderjylland

  Hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen, skal I selv som forældre anmelde fødslen til sognet dér, hvor fødslen er fundet sted. Har en jordemoder medvirket, anmelder jordemoderen fødslen.

  Bor du i udlandet, men føder i Danmark

  Har en jordemoder medvirket ved fødslen, bliver fødslen registreret i sognet, hvor fødslen har fundet sted.

  Hvis du bor i Danmark og føder i udlandet

  Hvis du føder et barn i udlandet, og du har dansk folkeregisteradresse, skal du ved indrejse i Danmark henvende dig og få barnet registreret hos folkeregisteret, dér hvor du bor.

  Du skal medbringe barnets udenlandske fødsels- og navneattest.

  Får jeg en attest på mit barn?

  Attester udstedes ikke automatisk i forbindelse med fødselsregistreringen, men du kan bestille en Personattest på dit barn enten med NemID eller ved henvendelse til dit bopælssogn. Er barnet født i Sønderjylland, skal du rette henvendelse til den kommune, hvor fødslen er registreret.

  For bestilling med NemID gå til siden Attester.

  For bestilling uden NemID, kan du finde dit bopælssogn på Sogneportalen.

  For oplysninger om sønderjyske kommuner:

  Ved henvendelser til bopælssognet eller en fødekommune i Sønderjylland, skal du medbringe legitimation.

  Er barnet ikke født i Danmark, kan du kun få en attest fra en dansk myndighed, hvis barnet har fået en navneændring i Danmark efter 1. april 2006.

  Bemærk, at danske myndigheder allerede har adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

  Lovgivning

  Registreringen af nye borgere følger reglerne i loven om anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald.