Hjemmebaseret støtte

Der skal træffes afgørelse om at iværksætte foranstaltninger, hvis det vurderes, at det vil være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs behov for særlig støtte.

Før der kan træffes afgørelse om foranstaltninger, er det et krav, at der er gennemført en børnefaglig undersøgelse. Desuden skal der være udarbejdet en handleplan. Børnefaglig undersøgelse og handleplan laves i samarbejde med familien.

Den særlige støtte kan være:

  • Ophold i dag- eller klubtilbud
  • Praktiske, pædagogiske eller anden støtte i hjemmet
  • Familie behandling
  • Kontaktperson
  • Anden hjælp