Samtykkeerklæring om deltagelse i forebyggende tilbud