Vielse

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en digital ægteskabserklæring.
I skal dog i stedet for søge hos Familieretshuset, hvis en eller begge parter:
- ikke er danske eller nordiske statsborgere
- ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark
- ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Selvbetjening

Vielse

Borgerlig vielse i Aabenraa Kommune

Hvis I ønsker at indgå ægteskab i Aabenraa Kommune, skal I som det første træffe en aftale om vielsesdatoen. 

Vielsestidspunkter

I kan blive viet:

 • Mandag kl. 9 - 13
 • Tirsdag kl. 9 - 13
 • Onsdag efter aftale 
 • Torsdag kl. 9 - 15 
 • Fredag kl. 9 - 13 
 • Lørdag kl. 9 - 12

Det er muligt at blive viet på følgende lørdage i 2023:

Januar: 21.01.
Februar: 25.02.
Marts: 11.03. & 25.03.
April: 01.04., 15.04. & 22.04.
Maj: 13.05.
Juni: 10.06.
Juli: 01.07. & 29.07.
August: 12.08. & 26.08.
September: 09.09. & 16.09.
Oktober: 07.10., 21.10. & 28.10.
November: 11.11. & 18.11.
December: 09.12. & 16.12.

Der er allerede booket mange tider om lørdagen, så vi kan ikke love, at jeres ønske bliver opfyldt, men vi gør naturligvis vores bedste.

Lukkedage

I 2023 er der lukket for vielser på alle søn- og helligdage og derudover

18. maj -21. maj
15. juli - 23. juli
23. december 2023 til 1. januar 2024 

(alle dage inkl.).

Vidner

En vielse skal overværes af 2 vidner. Kommunen kan stille vidner til rådighed.

Skal I bruge kommunens vidner kan I blive viet tirsdage fra kl. 09.30 - 12.30 og torsdage fra kl. 10 - 12. 

Medbringer I egne vidner, kan I blive viet alle dage undtagen søndag. 

Hvor foregår vielsen?

Vielsen foregår på det gamle Rådhus på 1. sal (Storegade 30, 6200 Aabenraa). Det er vigtigt, at I inden vielsen orienterer os, hvis I eller én af jeres gæster skal bruge elevator.

Hvor lang tid tager det?

En vielse hos Aabenraa Kommune tager ca. 20 min.

Hvor mange gæster kan vi medbringe?

Der er siddepladser til 20 personer, men I er velkomne til at medbringe op til 50 gæster.

Hvordan forløber vielsen?

En vielse foregår således, at brudeparret og gæster fremmøder til den aftalte tid. Hvis I kommer tideligt, kan I tage plads i venteværelset. Giftefogeden henter jer og man går samlet ind i den Gamle Byrådssal.

Brudeparret tager plads foran giftefogeden og de to vidner tager plads tæt ved. De øvrige gæster tager plads bagved brudeparret. Hvis I har en fotograf, kan vedkommende stå oppe ved giftefogeden, så fotografen får de bedste billeder.

Giftefogeden læser en kort tale og brudeparret skal rejse sig op i forbindelse med tilspørgslen. Når giftefogeden har erklæret jer for ægtefæller er der mulighed for at udveksle ringe. Herefter skal brudepar, vidner og giftefogeden skrive under på ægteskabsbogen.

Så får brudeparret udleveret vielsesattesten og en opmærksomhed fra kommunen.

Herefter kan gæsterne lykønske brudeparret og I kan tage flere billeder. Giftefogeden tager gerne et samlet gruppebillede af alle inden I går.

 

Vælg emne på denne side

Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring

Nationale ægteskaber

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal bruge selvbetjeningen og søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice.

Den ene af jer skal starte ansøgningen. Den anden part vil derefter modtage et link i Digital Post, som skal følges, hvorved denne færdiggør ægteskabserklæringen. 
Kommunen modtager først ægteskabserklæringen, når I har gennemført processen.

I skal også sende ansøgningen til bopælskommunen, hvis I skal giftes i Folkekirken, et andet trossamfund eller en anden kommune. I så fald udsteder bopælskommunen en prøvelsesattest, der dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Attesten er gyldig i 4 måneder, og I skal vise den til den, der skal foretage vielsen.

Internationale ægteskaber

I skal søge hos Familieretshuset, hvis en af jer

 • ikke er dansk eller nordisk statsborger
 • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
 • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
Når I også vil skifte navn

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

Hvem kan gifte sig med hinanden?

De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift. 

Navneændring ved vielse

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Ansøg om navneændring ved vielse".

I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

Ansøgningen om navneændring ved vielse skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. I skal altså både udfylde den digitale selvbetjeningsløsning "Ansøg om navneændring ved vielse" og udfylde ægteskabserklæringen.

I kan godt ændre navn efter vielsen, men det er kun gratis senest tre måneder efter vielsen.

I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, det kan være Skatteforvaltningen, får automatisk besked om jeres navneændring.

Hvordan bliver vi gift i udlandet?

Du kan normalt kun blive viet af danske myndigheder i Danmark.

Vielser på danske ambassader og konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde, og forudsætter, at du er forhindret i at blive gift i Danmark fx pga. dit arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er samtidig et krav, at du ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land. Hvis myndigheden i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få lavet en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lov. Hvis I begge er danske/nordiske statsborgere, skal I henvende jer til jeres bopælskommune. Hvis ikke begge parter er danske/nordiske statsborgere, skal I søge i Familieretshuset.

Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Familieretshusets hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

 • I skal komme ca. 5 minutter før vielsestidspunktet. 

  Vielsesritualet oplæses
  I underskriver ægteskabsbogen og får udleveret vielsesattesten.

  Hele begivenheden tager ca. 20 minutter.

 • Hvis man anvender Chrome som internet browser, gælder nogle specielle ting. I denne browser er det ikke nok man installerer Acrobat Reader, man skal aktiv ind i opsætningen til browseren og fortælle at Chrome også skal anvende Acrobat Reader.

  Problemet skulle kunne løses med denne guide:

  Følg disse trin for at løse problemet:
  1.      Verificer at Adobe Reader er installeret. Kan hentes her: http://get.adobe.com/dk/reader/
  2.      Sørg for at plug-in'et er aktiveret i den pågældende browser, og at det indbyggede plug-in er deaktiveret.
  a.       Firefox/Chrome guide findes her: http://helpx.adobe.com/livecycle/kb/xfa-forms-firefox-chrome.html.

Mail: vielser@aabenraa.dk

Tel.: 23 64 54 36 & 23 45 14 47

Vi har telefontid mandag-tirsdag-torsdag-fredag mellem kl. 8 - 9, onsdag lukket.
Har vi mulighed for det, tager vi også telefonen uden for telefontiden.
Skulle du ikke træffe os på telefonen er du meget velkommen til at sende os en mail.

Lukkedage

I 2023 er der lukket for vielser på alle søn- og helligdage og derudover:
18. maj -21. maj
15. juli - 23. juli
23. december 2023 til 1. januar 2024

(alle dage inkl.).

Det er muligt at blive viet på følgende lørdage i 2023:

Januar: 21.01.
Februar: 25.02.
Marts: 11.03. & 25.03.
April: 01.04., 15.04. & 22.04.
Maj: 13.05.
Juni: 10.06.
Juli: 01.07. & 29.07.
August: 12.08. & 26.08.
September: 09.09. & 16.09.
Oktober: 07.10., 21.10. & 28.10.
November: 11.11. & 18.11.
December: 09.12. & 16.12.