Vielse

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en digital ægteskabserklæring.
I skal dog i stedet for søge hos Familieretshuset, hvis en eller begge parter:
- ikke er danske eller nordiske statsborgere
- ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark
- ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Selvbetjening

Vielse

Borgerlig vielse i Aabenraa Kommune

Hvis I ønsker at indgå ægteskab i Aabenraa Kommune, skal I som det første træffe en aftale om vielsesdatoen. 

Indtil videre er retningslinjerne som følgende:

- at brudeparret og gæster naturligvis IKKE møder op, hvis der er tegn på Corona-smitte (de gængse forholdsregler).
- at brudeparret og gæster selv går op i venteværelset og at de tidligst fremmøder 5 min. inden vielsen.
- at der min. er 1 meters afstand mellem stolene i byrådssalen og venteværelset.
- at alle holder afstand og ikke giver hånd m.v.

Vielsestidspunkter

I kan blive viet:

 • tirsdag kl. 9 - 13
 • torsdag kl. 9 - 14
 • fredag kl. 9 - 13 
 • lørdag kl. 9 - 12

Vi kan tilbyde vielser følgende lørdage i 2020:

Oktober: 31/10
November: 07/11, 14/11, 21/11
December: 12/12, 19/12

Der er allerede booket mange tider om lørdagen, så vi kan ikke love at jeres ønske bliver opfyldt, men vi gør naturligvis vores bedste.

Der er lukket for vielser på alle søn- og helligdage, samt i uge 31 og 53.

Vielsessted

Vielserne foretages på "Det gamle Rådhus", Storegade 30, 1. sal, 6200 Aabenraa.

Vielsesdagen

I kan medbringe op til 25 gæster

Det er tilladt at fotografere eller filme under vielsen.

Husk at oplyse giftefogeden, om I ønsker at udveksle ringe.

Restauranter, oplevelser og overnatning

Mangler du inspiration til restauranter, oplevelser og overnatning kan du finde det på Visit Sønderjylland.

Vælg emne på denne side

Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring

Nationale ægteskaber

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal bruge selvbetjeningen og søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Internationale ægteskaber

I skal søge hos Familieretshuset, hvis begge parter:

 • ikke er danske eller nordiske statsborgere
 • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
Når I også vil skifte navn

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

Hvem kan gifte sig med hinanden?

De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift. 

Navneændring på bryllupsdagen

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Navneændring på bryllupsdagen".

I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

Ansøgningen om navneændring på bryllupsdagen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. I skal altså både udfylde den digitale selvbetjeningsløsning "Navneændring på bryllupsdagen" og udfylde ægteskabserklæringen.

I kan godt ændre navn efter vielsen, men det er kun gratis senest tre måneder efter vielsen.

I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, det kan være Skatteforvaltningen, får automatisk besked om jeres navneændring.

Hvordan bliver vi gift i udlandet?

Du kan normalt kun blive viet af danske myndigheder i Danmark.

Vielser på danske ambassader og konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde, og forudsætter, at du er forhindret i at blive gift i Danmark fx pga. dit arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er samtidig et krav, at du ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land. Hvis myndigheden i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få lavet en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lov. Hvis I begge er danske/nordiske statsborgere, skal I henvende jer til jeres bopælskommune. Hvis ikke begge parter er danske/nordiske statsborgere, skal I søge i Familieretshuset.

Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Familieretshusets hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

 • I skal komme ca. 5 minutter før vielsestidspunktet. 

  Vielsesritualet oplæses
  I underskriver ægteskabsbogen og får udleveret vielsesattesten.

  Hele begivenheden tager ca. 20 minutter.

 • Hvis man anvender Chrome som internet browser, gælder nogle specielle ting. I denne browser er det ikke nok man installerer Acrobat Reader, man skal aktiv ind i opsætningen til browseren og fortælle at Chrome også skal anvende Acrobat Reader.

  Problemet skulle kunne løses med denne guide:

  Følg disse trin for at løse problemet:
  1.      Verificer at Adobe Reader er installeret. Kan hentes her: http://get.adobe.com/dk/reader/
  2.      Sørg for at plug-in'et er aktiveret i den pågældende browser, og at det indbyggede plug-in er deaktiveret.
  a.       Firefox/Chrome guide findes her: http://helpx.adobe.com/livecycle/kb/xfa-forms-firefox-chrome.html.

Mail: vielser@aabenraa.dk

Tel.: 23 64 54 36

Vi har telefontid man-fre mellem kl. 8-10.
Skulle du ikke træffe os på telefonen er du meget velkommen til at sende os en mail.