Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vielse

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en digital ægteskabserklæring.
Ønsker I at blive gift på Aabenraa Rådhus, skal I som det første kontakte os for at aftale et tidspunkt for vielsen.

  Selvbetjening

  Vielse

  Borgerlig vielse i Aabenraa Kommune

  Hvis I ønsker at indgå ægteskab i Aabenraa Kommune, skal I som det første træffe en aftale om vielsesdatoen. 

  Vielsestidspunkter

  I kan blive viet

  torsdag kl. 9 - 15

  fredag kl. 9 - 14 

  lørdag kl. 9 - 12

  Vielsessted

  Vielserne foretages på "Det gamle Rådhus", Storegade 30, 1. sal, 6200 Aabenraa.

  Vielsesdagen

  Der skal deltage to vidner ved en borgerlig vielse. Har I egne vidner med, er det vigtigt, at I oplyser deres navne og adresser i ægteskabserklæringen.

  I må også gerne have gæster med. Der er plads til ca. 50 gæster og det er vigtigt, at I oplyser, hvor mange I forventer at blive.

  Det er tilladt at fotografere eller filme under vielsen.

  Husk at oplyse giftefogeden, om I ønsker at udveksle ringe.

  Restauranter, oplevelser og overnatning

  Mangler du inspiration til restauranter, oplevelser og overnatning kan du finde det på Visit Aabenraa.

  Vælg emne på denne side

  Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring

  Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

  I skal søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Du kan få hjælp hos Familieretshuset , hvis du, din partner eller I begge er udenlandske statsborgere.

  Når I også vil skifte navn

  Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

  I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

  De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

  På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift.

  På siden 'Navneændring' kan I læse om navnereglerne og søge om navneændring på bryllupsdagen.

  Udstedelse af prøvelsesattest

  Der gælder nye regler fra den 1. januar 2019.

  Du skal henvende dig til enten kommunen eller Familieretshuset. Familieretshuset hjælper dig, hvis du, din partner eller i begge er udlændinge og ønsker at blive viet i Danmark. 

  Efter I har sendt en ægteskabserklæring, undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest.

  Skal I giftes hos kommunen, får I ikke selv udleveret prøvelsesattesten.

  Hvis I skal vies uden for kommunen, i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.

  I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

  Navneændring på bryllupsdagen

  I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Navneændring på bryllupsdagen".

  I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

  Ansøgningen om navneændring på bryllupsdagen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. I skal altså både udfylde den digitale selvbetjeningsløsning "Navneændring på bryllupsdagen" og udfylde ægteskabserklæringen.

  I kan godt ændre navn efter vielsen, men det er kun gratis senest tre måneder efter vielsen.

  I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, det kan være Skatteforvaltningen, får automatisk besked om jeres navneændring.

  Hvordan bliver vi gift i udlandet?

  Du kan normalt kun blive gift af danske myndigheder i Danmark.

  Vielser på danske ambassader og konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde, og forudsætter, at du er forhindret i at blive gift i Danmark fx pga. dit arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er samtidig et krav, at du ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

  Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

  Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

  Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

  Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land. Hvis myndighederne i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få jeres bopælskommune til at udstede en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lovgivning.

  Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

  Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

  Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Ankestyrelsens hjemmeside.

  Ofte stillede spørgsmål

  • I skal komme ca. 10 minutter før vielsestidspunktet.

   Vielsesritualet oplæses
   I underskriver ægteskabsbogen og får udleveret vielsesattesten.

   Hele begivenheden tager ca. ½ time.

  • Hvis man anvender Chrome som internet browser, gælder nogle specielle ting. I denne browser er det ikke nok man installerer Acrobat Reader, man skal aktiv ind i opsætningen til browseren og fortælle at Chrome også skal anvende Acrobat Reader.

   Problemet skulle kunne løses med denne guide:

   Følg disse trin for at løse problemet:
   1.      Verificer at Adobe Reader er installeret. Kan hentes her: http://get.adobe.com/dk/reader/
   2.      Sørg for at plug-in'et er aktiveret i den pågældende browser, og at det indbyggede plug-in er deaktiveret.
   a.       Firefox/Chrome guide findes her: http://helpx.adobe.com/livecycle/kb/xfa-forms-firefox-chrome.html.

  Kontaktinfo

  Vielser

  Telefon: 7376 7676
  Mail: vielser@aabenraa.dk

   

  Da vi giftefogeder ofte er ude af huset pga. vielser, vil vi bede dig om at skrive til os, for at lave en aftale for personlig henvendelse, så du ikke kommer forgæves.

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

  Borgerservice - bestil tid